Niska i wysoka stawka godzinowa w projekcie BIM

ZAWÓD BIM KOORDYNATOR

Czy lubisz pracować z amibitnymi zadaniami? Każdy projekt budowlany posiada określony zakres robót do wykonania. Zakres ten można podzielić w kontekście reprezentowanych dyscyplin w projekcie.  Takimi dyscyplinami mogą być: branża drogowa, kolejowa, odwodnieniowa, mostowa, geotechniczna, elektryczna, teletechniczna, project managment, BIM. Zakresy w ujęciu godzinowym warto wypisać w postaci tabelarycznej. Wtedy bardzo łatwo można określić jak […]